Eğitimler

BÜTÜNLEYİCİ RORSCHACH EĞİTİMİ

Kuramsal ve uygulamalı olarak yapılacak bu eğitimin içeriği şöyledir:

UYGULAMA
♦♦Oturma Düzeni ♦♦Yönerge ♦♦Tepki Üretim Aşaması ♦♦Tepki Açımı Aşaması ♦♦Direnç ve Red Eğilimi ♦♦Aşırı Tepki Üretme Sorunu ♦♦Olası Sorular ve Yanıtlar

KODLAMA
♦♦Lokasyon Kodlaması ♦♦ Gelişim Niteliği Kodlaması ♦♦Tepki Gelişim Niteliğini Saptama
♦♦Hareket Tepkilerinde Aktif-Pasif Kodlaması ♦♦Kromatik Renk Kodlaması ♦♦Genel Gölge Tepkilerinin Kodlanması ♦♦Ton Farklılığına Dayalı Tepkilerin Kodlanması ♦♦Şekle Dayalı Üç Boyutluluk Tepkilerinin Kodlanması ♦♦ Yansıma/Çift Tepkilerinin Kodlanması.♦♦Harman Tepkiler ♦♦Örgütleme Tarzı ♦♦İçerik Kodlaması ♦♦Popüler Kodlaması

ÖZEL PUANLAR
♦♦ Aykırı İfadeleme ♦♦Uygunsuz Kombinasyonlar ♦♦Düzey Belirleme ♦♦Uygunsuz Mantık
♦♦ Perseverazyon ♦♦Başarısız Bütünleştirme ♦♦Özel İçerikler

FREKANS, ORAN, YÜZDE VE TÜREVLER
♦♦ Puanlama Cetveli ♦♦ Frekans KaydıYapılan Değişkenler ♦♦ Oranlar,Yüzdeler ve Türevler
♦♦ Protokol Özet Tablosu

YORUM
♦♦ Yorum Stratejisini ve Akışını Belirleme♦♦ Kümelerle İlgiliYorumlar♦♦ Kontrol ve Stres Toleransı Kümesi♦♦ Durumsal Stres Kümesi♦♦ Kendilik AlgısıKümesi♦♦ Kişilerarası Algılama/İlişkiler Kümesi♦♦ Afektif Küme ♦♦Bilgi İşleme Kümesi♦♦ Bilişsel Mediasyon Kümesi♦♦ İdeasyon Kümesi

EĞİTİMDE KULLANILACAK YAZILI KAYNAKLAR:
Temel Kaynak: Özer, A.K.(2018). Rorschach: Bütünleyici Sistem: Uygulama, Kodlama,Puanlama, Yorumlama. Agora Kitaplığı. (Kitap, ANLAM Psikolojik Danışmanlık'tan satın alınabilir)

DEĞERLENDİRME: Eğitim sonunda sertifikasyon için sınav ile değerlendirme yapılacaktır.

VERİLECEK BELGE: Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı katılımcılara Sertifika verilecektir

KATILIMCIDA ARANACAK ÖN KOŞULLAR: Psikoloji/PDR lisans son sınıf öğrencisi; Psikoloji/PDR lisans mezunu; Klinik Psikoloji/PDR Yüksek lisans-Doktora öğrencisi/mezunu olmak

PROGRAMIN SÜRESİ: Toplam 36 saat, 3 saat x 12 hafta

KONTENJAN: 12 kişi ile sınırlıdır

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ: 7 Kasım 2019 (Perşembe)-30 Ocak 2020

SAAT: Perşembe günleri 18:30 – 21:30 

ÜCRET: 3300 TL.  (%18 KDV dahildir)

ÖDEME PLANI: Kaydı kesinleştirmek için 500 TL.'nin ANLAM Danışmanlık hesabına bankaya gönderilmesi gerekmektedir. Kalan 2800TL. 4 taksitte ödenecektir:

1.taksit (1000 TL)  7 Kasım 2019, eğitimin ilk günü, 

2.taksit (600 TL)  5 Aralık 2019, 

3.taksit (600 TL)  9 Ocak 2020,

4.taksit (600 TL)  30 Ocak 2020

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER ve ADRES: ANLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi

Bağdat Caddesi, Gazi Muhtar Paşa Sok. A BLOK, Nural Apt. No.52/3, Kat 2, Feneryolu-İST

İLETİŞİM:  Kayıt için,  (0216) 348 4919 /(537) 241 0522 numaralı telefonlardan ya da, anlam@anlam.com.tr adresinden Lina Tilkioğlu'na ulaşılabilir. 

EĞİTMEN:
Prof. Dr.Kadir Özer, lise eğitimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans diploması aldı (1975); Fulbright burslusu olarak, University of South Florida’dan klinik psikolojide Master (1978) ve Doktora (1982) derecelerini aldı. 1984’de yurda dönene kadar Annapolis Sağlık Merkezinde Psikoloji Servis Direktörlüğü yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yıl tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uzun yıllar kurucusu olduğu ANLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi Ltd. çatısı altında, psikoterapi çalışmalarının yanı sıra, yönetimsel işlevlerle ilgili eğitim seminerleri ve grup çalışmaları,kalitatif tüketici, iş doyumu ve kurum kimliği araştırmaları ve eleman seçimi danışmanlığı yaptı. İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Bilgi Üniversitelerinde yarı zamanlı ders verdi. 2004-2012 yılları arasında Doğuş Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğü yaptı. Halen, ANLAM Psikolojik Danışma Merkezi çatısı altında Psikoterapi ve Eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Final International University Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

KİTAPLARI

BEN Değeri Tiryakiliği: Duygusal Gerilimle Başedebilme (Sistem Yayıcılık 2012,14.Basım),
Kaygı: Sınanma Duygusuyla Baş Edebilme (Sistem 2011,6.Basım),
İletişimsizlik Becerisi (Sistem Yayıncılık 2012,11.Basım),
Rorschach:Bütünleyici Sistem (B.Ü. Yayınları 2010,3.Basım)
Gerçekçi Yönetişim:Bir lider/yöneticilik modeli (Sistem, 2003,3.Basım)
Üç Psiko”lojik” Soru (Sistem Yayıncılık, 2013,7.Basım),
İnsana Dair: Az ve Öz (Sistem Yayıncılık, Haziran, 2006)
Çocuklar Bizden, Biz Çocuklardan Öğrenirken (Sistem, 2008)
Rorschach: Bütünleyici Sistem Vaka Yorumları (Nobel, 2012)
Var Olmak Cesaret İster (Remzi, 2013,2.Basım)
Ayşe ve Ailesi Sınava Giriyor (Remzi, Eylül 2013)
Kişilliklerimizle Var Olmak (Agora, 2018)

Bir Kıvılcım Yeter: Gelişmek için Değişim (Remzi, Mayıs 2017)