Eğitimler

BİLİŞSEL VAROLUŞ TERAPİ EĞİTİMİ ve SÜPERVİZYONU

Prof. Dr. A.Kadir Özer tarafından geliştirilen BİLİŞSEL VAROLUŞ TERAPİ (BVT) modelinin özünde, bireyin bugün sahip olduklarının, duygularının ve davranışlarının bireyin yorumları, anlam yüklemeleri ve hayallerinin bir ürünü olduğu kabulü yatar. 

Anlam arayışı içinde olan bireyin üç temel insan gerçeğini dikkate alması önem taşır. Birincisi, bilişsel seçenekliliktir.  Yani, herhangi bir olay karşısında birçok yorum seçeneğimiz vardır. Seçmiş olduğumuz yorumun rengi ne ise, yaşayacağınız duygunun rengi de aynı olacaktır. Bir başka deyişle, yorumlarınızın rengiyle birlikte duygularınızın rengi de değişecektir.  İkinci temel gerçeğimiz, bireylerarası farklılık/seçenekliliktir. Yani, belirli bir olay karşısında bireylerin benzer yorumlar yapabildikleri gibi, çok farklı yorumlar da yapabildikleridir. Üçüncü temel gerçeğimiz, bireyiçi seçenekliliktir.  Yani, bireyin, yaşamı boyunca olaylar karşısında yer ve zamana göre benzer davranabildiği gibi farklı da davranabildiğidir.

Duygu ve davranışlarımız, anlam arayışlarımızı bu üç temel insan gerçeğiyle sürdürebildiğimiz oranda doğal ve gerçekçi olacaktır; engellenmişlik, hoşnutsuzluk, hoşnutluk, üzünç, hayal kırıklığı, sevinç gibi… Düşüncelerimizde bu temel insani gerçeklerden uzaklaşmak ise, birçok doğal duygunun bedelleri ağır kaygı, öfke ve depresyon gibi duygulara dönüşmesi anlamına gelecektir. Bilişsel Varoluş anlayışı, bireyin yaşamsal sancılarını seçeneklilik alanlarından kopmasının bir sonucu olarak görür. Dolayısıyla bu anlayışın terapi çabaları bireyin temel insan gerçekleriyle bağlantı kurmasını, farkındalık kazanmasını ve kendini seçenekli kılmasını hedefler.

Bu temeller çerçevesinde geliştirilmiş olan BVT sertifika programı aşağıda belirtilen şekilde planlanmıştır:

◘ Bilişsel Varoluş Terapisi’nin (BVT)

♦♦ Bütüncül niteliğini oluşturan gelişim tarihçesi ♦♦ Kavramsal altyapısını oluşturan temel ilkeler ve kavramlar ♦♦ Düşünce süreçlerini gruplama ve müdahaleye açık ve kapalı olanları belirleme

◘ BVT’de Temel Kavramsal Sektörler ve Patoloji Oluşumu:

♦♦ Bilişsel Seçeneklilikten Bilişsel Seçeneksizliğe- Yaşamsal Faturalar Nelerdir?

♦♦ Bireylerarası Farklılıktan Düşünsel Raylaşmaya- Yaşamsal Faturalar Nelerdir?

♦♦ Bireyiçi Farklılıktan Tek BENliliğe- Yaşamsal Faturalar Nelerdir?

◘ BVT’de Değişim

♦♦ Değişim İlkesi: Tutarsızlık ♦♦ Biliş-Biliş Tutarsızlığı ♦♦ Biliş-Duygu Tutarsızlığı

♦♦ Biliş-Davranış Tutarsızlığı ♦♦ BVT’yi diğer yaklaşımlardan ayrıştıran nitelikleri

◘ BVT’de Terapi Hedefleri

♦♦ Kök duygular ♦♦ İşaret fişeği duygular ♦♦ Terapi hedefleri

♦♦ BVT’yi diğer yaklaşımlardan ayrıştıran nitelikleri

◘ BVT’de Terapi Süreci

♦♦ İlk görüşme ve terapi dili ♦♦ Sorundan duruma: Teşvik amaçlı formülasyon tanımı

♦♦ BVT’de direnç ♦♦ Metaforik tanımlama ♦♦ Görsel dil

◘ Vakalar üzerinden BVT süpervizyonu 

EĞİTİMDE KULLANILACAK YAZILI KAYNAKLAR:

(1) Özer, A.K.(2012). BEN Değeri Tiryakiliği. Sistem Yayıncılık, İstanbul. (2) Özer, A.K.(2012). Kaygı: Sınanma Duygusuyla Başedebilme.Sistem Yayıncılık, İstanbul.(3) Özer, A.K.(2013). Var Olmak Cesaret İste. Remzi Yayıncılık, İstanbul. (4) Özer, A.K.(2014). Kişiliğin mi Var Derdin Var, Remzi Yayıncılık, İstanbul.

VERİLECEK BELGE:  Eğitim sonunda temel eğitim sertifikası verilecektir.

KATILIMCIDA ARANACAK ÖN KOŞULLAR: Psikoloji/PDR lisans mezunu; Klinik Psikoloji/PDR Yüksek lisans-Doktora öğrencisi/mezunu olmak/Psikiyatri uzmanı

PROGRAMIN SÜRESİ: Toplam 36 saat, 3 saat x 12 hafta

KONTENJAN: 10 kişi ile sınırlıdır

BAŞLAMA TARİHİ: Başlama tarihi 15 Şubat 2018, Perşembe 

ÜCRET: 1750 TL (KDV Dahil) ÖDEME PLANI: Kaydı kesinleştirmek için 400 TL.nin bankaya gönderilmesi gerekmektedir. Kalan 1100 TL 3 taksitte ödenebilir: İlk taksit 1.Hafta (450 TL)--2.taksit ,5.hafta (450 TL)--3.taksit, 8.hafta (450 TL)

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER ve ADRES: ANLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi

Bağdat Cad. Gazi Muhtar Paşa Sk. A Blok, Nural Apt 52/3, Kat 2 Feneryolu, Kadıköy İST

İLETİŞİM:  Kayıt için,  (0216) 348 4919 /(537) 241 0522 numaralı telefonlardan ya da, anlam@anlam.com.tr adresinden Lina Tilkioğlu’na ulaşılabilir.